pb.pl
2,4900 zł
2,47% 0,0600 zł
Sygnity SA (SGN)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - SYGNITY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 65 467 59 479 56 935 52 750
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 10 123 8 032 6 480 4 733
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 12 996 4 605 5 774 -4 693
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 10 882 4 387 4 550 -3 888
Amortyzacja (tys. zł) 2 051 2 067 2 132 1 776
EBITDA (tys. zł) 12 174 10 099 8 612 6 509
Aktywa (tys. zł) 336 751 315 991 304 704 272 943
Kapitał własny (tys. zł)* 60 745 65 073 69 646 65 757
Liczba akcji (tys. szt.) 23 089,947 23 089,947 23 089,947 23 089,947
Zysk na akcję (zł) 0,471 0,190 0,197 -0,168
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,631 2,818 3,016 2,848
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej