pb.pl
1,0900 zł
4,61% 0,0480 zł
PZ Cormay SA (CRM)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - CORMAY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 17 214 17 867 14 869 19 843
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -867 -1 225 -2 308 -22 949
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -68 58 -1 492 -23 370
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -117 -92 -1 292 -23 481
Amortyzacja (tys. zł) 1 098 1 131 1 132 1 235
EBITDA (tys. zł) 231 -94 -1 176 -21 714
Aktywa (tys. zł) 175 612 180 894 182 888 161 498
Kapitał własny (tys. zł)* 127 481 129 580 127 889 111 733
Liczba akcji (tys. szt.) 77 205,008 77 205,008 77 205,008 84 205,008
Zysk na akcję (zł) -0,002 -0,001 -0,017 -0,279
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,651 1,678 1,656 1,327
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej