pb.pl
1,1950 zł
-2,05% -0,0250 zł
PZ Cormay SA (CRM)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - CORMAY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 15 701 18 126 18 696 16 570
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 318 -713 -38 815 -2 270
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -3 671 -2 691 -37 623 -7 476
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -3 123 -2 485 -37 325 -7 328
Amortyzacja (tys. zł) 989 979 990 1 044
EBITDA (tys. zł) 3 307 266 -37 825 -1 226
Aktywa (tys. zł) 160 160 148 872 102 475 101 798
Kapitał własny (tys. zł)* 111 648 110 792 72 162 68 305
Liczba akcji (tys. szt.) 84 205,008 84 205,008 84 205,008 84 205,008
Zysk na akcję (zł) -0,037 -0,030 -0,443 -0,087
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,326 1,316 0,857 0,811
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej