pb.pl
1,0300 zł
1,98% 0,0200 zł
PZ Cormay SA (CRM)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - CORMAY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 17 867 14 869 19 843 15 887
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 225 -2 308 -22 949 2 972
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 58 -1 492 -23 370 2 855
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -92 -1 292 -23 481 2 398
Amortyzacja (tys. zł) 1 131 1 132 1 235 996
EBITDA (tys. zł) -94 -1 176 -21 714 3 968
Aktywa (tys. zł) 180 894 182 888 161 498 168 773
Kapitał własny (tys. zł)* 129 580 127 889 111 733 115 014
Liczba akcji (tys. szt.) 77 205,008 77 205,008 84 205,008 84 205,008
Zysk na akcję (zł) -0,001 -0,017 -0,279 0,028
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,678 1,656 1,327 1,366
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej