pb.pl
1,2950 zł
0,39% 0,0050 zł
Cognor SA (COG)

Wyniki finansowe - COGNOR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 471 242 519 694 516 325 399 511
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 13 036 15 116 31 550 5 372
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -352 10 297 22 779 -4 431
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -4 958 8 756 16 145 -683
Amortyzacja (tys. zł) 11 005 11 698 11 393 11 528
EBITDA (tys. zł) 24 041 26 814 42 943 16 900
Aktywa (tys. zł) 1 001 378 1 067 736 1 037 247 1 002 754
Kapitał własny (tys. zł)* 278 164 284 896 301 028 263 929
Liczba akcji (tys. szt.) 120 417,142 120 417,142 120 417,142 123 070,319
Zysk na akcję (zł) -0,041 0,073 0,134 -0,006
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,310 2,366 2,500 2,145
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej