pb.pl
1,3800 zł
1,10% 0,0150 zł
Capital Partners SA (CPA)

Wyniki finansowe - CAPITAL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 996 900 850 728
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -3 872 -1 794 -4 925 -9 120
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -3 793 -1 785 -4 913 -9 115
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -2 371 -1 490 -3 870 -7 442
Amortyzacja (tys. zł) 14 10 17 9
EBITDA (tys. zł) -3 858 -1 784 -4 908 -9 111
Aktywa (tys. zł) 56 085 54 121 49 395 41 322
Kapitał własny (tys. zł)* 48 531 47 041 43 170 35 729
Liczba akcji (tys. szt.) 21 500,000 17 000,000 17 000,000 17 000,000
Zysk na akcję (zł) -0,110 -0,088 -0,228 -0,438
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,257 2,767 2,539 2,102
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej