pb.pl
1,2900 zł
-1,53% -0,0200 zł
Capital Partners SA (CPA)

Wyniki finansowe - CAPITAL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 850 728 678 661
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -4 925 -9 120 -2 156 -1 793
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -4 913 -9 115 -2 167 -1 795
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -3 870 -7 442 -1 818 -1 481
Amortyzacja (tys. zł) 17 9 241 124
EBITDA (tys. zł) -4 908 -9 111 -1 915 -1 669
Aktywa (tys. zł) 49 395 41 322 39 070 37 096
Kapitał własny (tys. zł)* 43 170 35 729 33 911 32 430
Liczba akcji (tys. szt.) 17 000,000 17 000,000 17 000,000 17 000,000
Zysk na akcję (zł) -0,228 -0,438 -0,107 -0,087
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,539 2,102 1,995 1,908
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej