pb.pl
0,3700 zł
0,00% 0,0000 zł
Czerwona Torebka SA (CZT)

Wyniki finansowe - CZTOREBKA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 458 669 402 566
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 362 -7 459 -1 262 -6 386
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -7 827 -9 673 -1 451 -14 600
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -7 827 -14 194 -1 451 -13 304
Amortyzacja (tys. zł) 108 114 52 284
EBITDA (tys. zł) -1 254 -7 345 -1 210 -6 102
Aktywa (tys. zł) 333 695 318 841 316 521 300 979
Kapitał własny (tys. zł)* 202 069 186 346 184 895 171 591
Liczba akcji (tys. szt.) 75 026,066 75 026,066 75 026,066 75 026,066
Zysk na akcję (zł) -0,104 -0,189 -0,019 -0,177
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,693 2,484 2,464 2,287
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej