pb.pl
0,3800 zł
2,70% 0,0100 zł
Czerwona Torebka SA (CZT)

Wyniki finansowe - CZTOREBKA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 669 402 566 560
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -7 459 -1 262 -6 386 1 325
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -9 673 -1 451 -14 600 -941
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -14 194 -1 451 -13 304 -941
Amortyzacja (tys. zł) 114 52 284 30
EBITDA (tys. zł) -7 345 -1 210 -6 102 1 355
Aktywa (tys. zł) 318 841 316 521 300 979 309 430
Kapitał własny (tys. zł)* 186 346 184 895 171 591 170 650
Liczba akcji (tys. szt.) 75 026,066 75 026,066 75 026,066 75 026,066
Zysk na akcję (zł) -0,189 -0,019 -0,177 -0,013
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,484 2,464 2,287 2,275
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej