pb.pl
0,3700 zł
-7,50% -0,0300 zł
Czerwona Torebka SA (CZT)

Wyniki finansowe - CZTOREBKA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 566 560 1 580 2 522
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -6 386 1 325 -6 088 -5 905
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -14 600 -941 -7 240 -7 518
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -13 304 -941 -6 025 -7 518
Amortyzacja (tys. zł) 284 30 25 22
EBITDA (tys. zł) -6 102 1 355 -6 063 -5 883
Aktywa (tys. zł) 300 979 309 430 308 308 301 548
Kapitał własny (tys. zł)* 171 591 170 650 164 625 157 107
Liczba akcji (tys. szt.) 75 026,066 75 026,066 75 026,066 75 026,066
Zysk na akcję (zł) -0,177 -0,013 -0,080 -0,100
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,287 2,275 2,194 2,094
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej