pb.pl
0,8380 zł
0,72% 0,0060 zł
CI Games S.A. (CIG)

Wyniki finansowe - CIGAMES

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 4 324 4 283 2 881 4 432
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -13 687 -1 976 -5 848 -2 908
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -13 320 -1 952 -6 144 -2 916
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -10 812 -1 952 -6 144 -2 916
Amortyzacja (tys. zł) 2 358 3 060 2 732 1 918
EBITDA (tys. zł) -11 329 1 084 -3 116 -990
Aktywa (tys. zł) 92 188 100 353 105 056 89 704
Kapitał własny (tys. zł)* 66 814 64 871 68 059 52 565
Liczba akcji (tys. szt.) 151 109,990 151 109,990 151 109,990 161 943,015
Zysk na akcję (zł) -0,072 -0,013 -0,041 -0,018
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,442 0,429 0,450 0,325
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej