pb.pl
1,1760 zł
4,63% 0,0520 zł
CI Games S.A. (CIG)

Wyniki finansowe - CIGAMES

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 4 482 4 324 4 283 2 881
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 661 -13 687 -1 976 -5 848
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 931 -13 320 -1 952 -6 144
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 927 -10 812 -1 952 -6 144
Amortyzacja (tys. zł) 2 570 2 358 3 060 2 732
EBITDA (tys. zł) 909 -11 329 1 084 -3 116
Aktywa (tys. zł) 97 164 92 188 100 353 105 056
Kapitał własny (tys. zł)* 77 824 66 814 64 871 68 059
Liczba akcji (tys. szt.) 151 109,990 151 109,990 151 109,990 151 109,990
Zysk na akcję (zł) -0,013 -0,072 -0,013 -0,041
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,515 0,442 0,429 0,450
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej