pb.pl
0,80 zł
-3,61% -0,03 zł
CI Games S.A. (CIG)

Wyniki finansowe - CIGAMES

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 17 685 12 166 7 712 5 467
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 5 354 3 232 1 234 -8 264
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 5 751 3 100 956 -7 652
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 757 208 582 -10 536
Amortyzacja (tys. zł) 2 088 3 706 2 321 4 257
EBITDA (tys. zł) 7 442 6 938 3 555 -4 007
Aktywa (tys. zł) 111 855 107 132 103 652 93 431
Kapitał własny (tys. zł)* 89 140 89 427 89 980 79 776
Liczba akcji (tys. szt.) 150 849,990 151 069,990 151 109,990 151 109,990
Zysk na akcję (zł) 0,025 0,001 0,004 -0,070
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,591 0,592 0,595 0,528
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej