pb.pl
0,9910 zł
0,10% 0,0010 zł
CI Games S.A. (CIG)

Wyniki finansowe - CIGAMES

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 5 467 4 482 4 324 4 283
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -8 264 -1 661 -13 687 -1 976
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -7 652 -1 931 -13 320 -1 952
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -10 536 -1 927 -10 812 -1 952
Amortyzacja (tys. zł) 4 257 2 570 2 358 3 060
EBITDA (tys. zł) -4 007 909 -11 329 1 084
Aktywa (tys. zł) 93 431 97 164 92 188 100 353
Kapitał własny (tys. zł)* 79 776 77 824 66 814 64 871
Liczba akcji (tys. szt.) 151 109,990 151 109,990 151 109,990 151 109,990
Zysk na akcję (zł) -0,070 -0,013 -0,072 -0,013
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,528 0,515 0,442 0,429
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej