pb.pl
1,09 zł
-0,91% -0,01 zł
CI Games S.A. (CIG)

Wyniki finansowe - CIGAMES

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 12 166 7 712 5 467 4 482
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 232 1 234 -8 264 -1 661
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 100 956 -7 652 -1 931
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 208 582 -10 536 -1 927
Amortyzacja (tys. zł) 3 706 2 321 4 257 2 570
EBITDA (tys. zł) 6 938 3 555 -4 007 909
Aktywa (tys. zł) 107 132 103 652 93 431 97 164
Kapitał własny (tys. zł)* 89 427 89 980 79 776 77 824
Liczba akcji (tys. szt.) 151 069,990 151 109,990 151 109,990 151 109,990
Zysk na akcję (zł) 0,001 0,004 -0,070 -0,013
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,592 0,595 0,528 0,515
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej