pb.pl
20,0000 zł
1,01% 0,2000 zł
Decora SA (DCR)

Wyniki finansowe - DECORA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 69 132 75 259 68 973 72 485
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 4 948 7 261 3 266 9 007
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 984 6 951 3 062 8 742
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 4 899 5 635 2 301 7 272
Amortyzacja (tys. zł) 1 709 1 735 1 790 2 641
EBITDA (tys. zł) 6 657 8 996 5 056 11 648
Aktywa (tys. zł) 209 313 203 111 193 556 218 355
Kapitał własny (tys. zł)* 130 964 135 750 129 212 136 767
Liczba akcji (tys. szt.) 11 303,320 11 303,320 11 303,320 10 547,063
Zysk na akcję (zł) 0,433 0,499 0,204 0,689
Wartość księgowa na akcję (zł) 11,586 12,010 11,431 12,967
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej