pb.pl
19,7000 zł
0,51% 0,1000 zł
Decora SA (DCR)

Wyniki finansowe - DECORA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 68 973 72 485 78 995 83 521
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 266 9 007 8 983 8 891
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 062 8 742 8 458 8 538
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 301 7 272 7 007 7 346
Amortyzacja (tys. zł) 1 790 2 641 2 790 3 309
EBITDA (tys. zł) 5 056 11 648 11 773 12 200
Aktywa (tys. zł) 193 556 218 355 224 777 218 434
Kapitał własny (tys. zł)* 129 212 136 767 133 226 141 054
Liczba akcji (tys. szt.) 11 303,320 10 547,063 10 547,063 10 547,063
Zysk na akcję (zł) 0,204 0,689 0,664 0,696
Wartość księgowa na akcję (zł) 11,431 12,967 12,632 13,374
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej