pb.pl
5,1800 zł
0,00% 0,0000 zł
DGA SA (DGA)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - DGA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 851 1 505 909 2 154
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -480 143 -459 -89
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 188 663 -619 -1 383
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -998 479 -705 -1 253
Amortyzacja (tys. zł) -25 61 30 27
EBITDA (tys. zł) -505 204 -429 -62
Aktywa (tys. zł) 28 783 22 564 24 476 20 444
Kapitał własny (tys. zł)* 16 216 15 789 15 084 13 831
Liczba akcji (tys. szt.) 1 130,279 1 130,279 1 130,279 1 130,279
Zysk na akcję (zł) -0,883 0,424 -0,624 -1,109
Wartość księgowa na akcję (zł) 14,347 13,969 13,345 12,237
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej