pb.pl
6,1400 zł
1,32% 0,0800 zł
DGA SA (DGA)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - DGA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 038 851 1 505 909
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 85 -480 143 -459
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -398 -1 188 663 -619
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -259 -998 479 -705
Amortyzacja (tys. zł) 34 -25 61 30
EBITDA (tys. zł) 119 -505 204 -429
Aktywa (tys. zł) 27 522 28 783 22 564 24 476
Kapitał własny (tys. zł)* 16 471 16 216 15 789 15 084
Liczba akcji (tys. szt.) 1 130,279 1 130,279 1 130,279 1 130,279
Zysk na akcję (zł) -0,229 -0,883 0,424 -0,624
Wartość księgowa na akcję (zł) 14,573 14,347 13,969 13,345
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej