pb.pl
95,00 zł
1,88% 1,75 zł
Dino Polska SA (DNP)

Wyniki finansowe - DINOPL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 277 364 1 285 584 1 423 488 1 558 518
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 102 443 79 266 97 691 113 021
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 92 308 69 289 87 170 101 543
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 72 920 55 948 70 507 82 275
Amortyzacja (tys. zł) 23 780 25 106 26 924 28 442
EBITDA (tys. zł) 126 223 104 372 124 615 141 463
Aktywa (tys. zł) 2 451 329 2 489 780 2 669 315 2 776 362
Kapitał własny (tys. zł)* 904 493 960 441 1 030 948 1 113 223
Liczba akcji (tys. szt.) 98 040,000 98 040,000 98 040,000 98 040,000
Zysk na akcję (zł) 0,744 0,571 0,719 0,839
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,226 9,796 10,516 11,355
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej