pb.pl
155,0000 zł
-3,12% -5,0000 zł
Dino Polska SA (DNP)

Wyniki finansowe - DINOPL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 558 518 1 570 939 1 560 476 1 939 666
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 113 021 139 024 94 617 142 226
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 101 543 125 976 82 350 127 087
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 82 275 98 824 66 965 105 492
Amortyzacja (tys. zł) 28 442 31 586 37 398 39 006
EBITDA (tys. zł) 141 463 170 610 132 015 181 232
Aktywa (tys. zł) 2 776 362 3 287 690 3 447 581 3 791 271
Kapitał własny (tys. zł)* 1 113 223 1 211 873 1 278 838 1 384 330
Liczba akcji (tys. szt.) 98 040,000 98 040,000 98 040,000 98 040,000
Zysk na akcję (zł) 0,839 1,008 0,683 1,076
Wartość księgowa na akcję (zł) 11,355 12,361 13,044 14,120
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej