pb.pl
104,60 zł
3,56% 3,60 zł
Dino Polska SA (DNP)

Wyniki finansowe - DINOPL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 108 063 1 220 171 1 277 364 1 285 584
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 68 050 86 427 102 443 79 266
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 58 654 77 049 92 308 69 289
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 46 687 63 542 72 920 55 948
Amortyzacja (tys. zł) 20 418 22 498 23 780 25 106
EBITDA (tys. zł) 88 468 108 925 126 223 104 372
Aktywa (tys. zł) 2 028 415 2 107 856 2 451 329 2 489 780
Kapitał własny (tys. zł)* 768 118 831 660 904 493 960 441
Liczba akcji (tys. szt.) 98 040,000 98 040,000 98 040,000 98 040,000
Zysk na akcję (zł) 0,476 0,648 0,744 0,571
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,835 8,483 9,226 9,796
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej