pb.pl
94,95 zł
0,11% 0,10 zł
Dino Polska SA (DNP)

Wyniki finansowe - DINOPL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 220 171 1 277 364 1 285 584 1 423 488
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 86 427 102 443 79 266 97 691
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 77 049 92 308 69 289 87 170
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 63 542 72 920 55 948 70 507
Amortyzacja (tys. zł) 22 498 23 780 25 106 26 924
EBITDA (tys. zł) 108 925 126 223 104 372 124 615
Aktywa (tys. zł) 2 107 856 2 451 329 2 489 780 2 669 315
Kapitał własny (tys. zł)* 831 660 904 493 960 441 1 030 948
Liczba akcji (tys. szt.) 98 040,000 98 040,000 98 040,000 98 040,000
Zysk na akcję (zł) 0,648 0,744 0,571 0,719
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,483 9,226 9,796 10,516
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej