pb.pl
166,9000 zł
4,57% 7,3000 zł
Dino Polska SA (DNP)

Wyniki finansowe - DINOPL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 613 466 1 560 476 1 939 666 2 023 304
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 139 024 94 617 142 226 150 387
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 125 976 82 350 127 087 135 603
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 98 824 66 965 105 492 109 449
Amortyzacja (tys. zł) 31 586 37 398 39 006 42 087
EBITDA (tys. zł) 170 610 132 015 181 232 192 474
Aktywa (tys. zł) 3 287 690 3 447 581 3 791 271 3 767 824
Kapitał własny (tys. zł)* 1 211 873 1 278 838 1 384 330 1 493 779
Liczba akcji (tys. szt.) 98 040,000 98 040,000 98 040,000 98 040,000
Zysk na akcję (zł) 1,008 0,683 1,076 1,116
Wartość księgowa na akcję (zł) 12,361 13,044 14,120 15,236
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej