pb.pl

Informacje o spółce - EFEKT

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka zarządza powierzchniami hotelowymi (Best Western Efekt Express Kraków Hotel), konferencyjnymi oraz handlowymi, a także największym w Małopolsce spożywczo-owocowo-warzywnym rynkiem hurtowym – Kompleksem Handlowym Rybitwy w Krakowie.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Opolska 12
Kod: 31-323
Miejscowość: Kraków
Kraj: Polska
Telefon: +48 12 4203330
Fax: +48 12 4203344
Internet: www.efektsa.pl
Email: korporacja@efektsa.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Korporacja Gospodarcza Efekt SA
Prezes: Kawczyński Michał
Sektor: usługi dla przedsiębiorstw
EKD: wynajem oraz zarządzanie nieruchomościami własnymi
Liczba akcji: 1 665 150
Zatrudnienie:
  • 83 (2018r.) - spółka
  • 207 (2018r.) - grupa
Audytor: Kancelaria Biegłych Rewidentów Konto sp. z o.o.
NIP: 6760077402
KRS: 0000115403
EKD: 68,20
Ticker GPW: EFK
ISIN: PLEFEKT00018

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 9 324 840 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 1 665 150 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 786 217
Liczba głosów na WZA: 2 257 650 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 46,61%
Kapitał akcyjny: 1 665 150,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 786 217
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 33,61%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 53,39%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Inwest-Efekt sp. z o.o. w porozumieniu 468 142 (28,00%) 468 142 (20,00%) 2016-06-17 -
Adamek Bogumił w porozumieniu 191 405 (11,00%) 191 405 (8,00%) 2019-06-13 -
Rejonowa Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu ZWZ 126 670 (7,61%) 126 670 (5,61%) 2016-06-17 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria AA - akcje założycielskie 1989-11-08 21 683
542 075,00
25,00 25,00 21 683
542 075,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1992-08-19
1989-12-06
1993-04-22
seria BB - subskrypcja publiczna 1991-02-16 207 925
1 039 625,00
1,00 5,00 750 000
750 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1992-08-19
1993-02-18
1993-04-22
split 1:25 1992-05-18
1,00 542 075
542 075,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1992-05-29
seria CC - prawo poboru 2:1 1993-12-22 375 000
9 375 000,00
1,00 25,00 1 125 000
1 125 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1994-01-07
1993-05-31
1994-07-25
seria DD - zamienna: akcjonariusze Agro-Efekt SA 3 akcje Efekt za 1 akcję Agro-Efekt; zawiadomienie 1999-09-28 540 150
0,00
1,00 0,00 1 665 150
1 665 150,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-07-10
2003-04-22
seria EE prawo poboru 2019-12-23 3 330 300
3 330 300,00
1,00 1,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2020-01-20 Prawo poboru 1:2
2019-09-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,68 zł
2019-09-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2019-09-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,68 zł
2019-09-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2018-10-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,20 zł
2018-10-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2018-09-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,20 zł
2018-09-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2017-10-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,90 zł
2017-10-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,08 zł
2017-09-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,90 zł
2017-09-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,08 zł
2016-10-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2016-10-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,96 zł
2016-09-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2016-09-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,96 zł
2015-10-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
2015-09-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
2014-10-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,65 zł
2014-09-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,65 zł
2013-10-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,65 zł
2013-09-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,65 zł
2012-10-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2012-09-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2011-10-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2011-09-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2010-10-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2010-08-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2009-10-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2009-08-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2008-10-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2008-08-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2007-10-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2007-08-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2006-10-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2006-08-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2005-10-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2005-08-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2004-09-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2004-09-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2004-07-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2004-07-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2003-09-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2003-09-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2003-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2003-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2003-04-22 Asymilacja po konwersji
2002-09-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2002-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2001-09-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2001-09-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2001-08-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2001-08-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
1999-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
1999-07-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
1998-09-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
1998-07-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
1997-10-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
1997-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
1997-02-04 Asymilacja po konwersji
1996-10-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
1996-08-02 Asymilacja po konwersji
1996-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
1996-06-04 Asymilacja po konwersji
1996-04-02 Asymilacja po konwersji
1995-12-04 Asymilacja po konwersji
1995-08-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
1995-08-02 Asymilacja po konwersji
1995-06-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
1994-02-02 Prawo poboru 2:1

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Kawczyński Michał Prezes Zarządu 2019-07-10 -
Bartczak, Michał Hieronim Członek Zarządu 2019-07-10 MEDIATEL - Członek RN
Bujak Tomasz Członek Zarządu 2019-07-10 GENERGY - Wiceprezes Zarządu
STARHED - Członek Zarządu
DREWEX - Członek RN
KREZUS - Członek RN
WORKSERV - Członek RN
ONICO - Członek RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Adamek Bogumił Przewodniczący RN 2014-11-18 -
Grabowski Piotr Członek RN 2019-07-10 -
Pamuła Jan Członek RN 2019-07-10 -
Chojniak Katarzyna Członek RN 2019-07-10 CFIHOL - Członek RN