pb.pl
5,6500 zł
0,71% 0,0400 zł
Eko Export SA (EEX)

Wyniki finansowe - EKOEXPORT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 9 097 9 874 9 374 12 502
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 470 757 -546 1 243
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -19 559 -394 570 2 962
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -21 566 -238 -463 2 585
Amortyzacja (tys. zł) -273 459 508 445
EBITDA (tys. zł) -1 743 1 216 -38 1 688
Aktywa (tys. zł) 73 086 78 392 76 103 76 579
Kapitał własny (tys. zł)* 49 674 56 693 51 859 53 908
Liczba akcji (tys. szt.) 12 177,062 13 149,562 13 149,562 13 149,562
Zysk na akcję (zł) -1,771 -0,018 -0,035 0,197
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,079 4,311 3,944 4,100
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej