pb.pl
0,8300 zł
-1,19% -0,0100 zł
e-Kiosk SA (EKS)

Wyniki finansowe - EKIOSK

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 594 2 520 2 630 2 881
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 402 585 391 858
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 403 584 391 860
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 257 472 156 802
Amortyzacja (tys. zł) 306 159 132 18
EBITDA (tys. zł) 708 744 523 876
Aktywa (tys. zł) 14 714 13 254 14 788 18 391
Kapitał własny (tys. zł)* 525 997 1 153 1 955
Liczba akcji (tys. szt.) 18 090,000 18 090,000 18 090,000 18 090,000
Zysk na akcję (zł) 0,014 0,026 0,009 0,044
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,029 0,055 0,064 0,108
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej