pb.pl
0,6200 zł
3,33% 0,0200 zł
Elektromont SA (ELM)

Wyniki finansowe - EMONT

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 6 281 5 751 7 558 7 063
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 304 -172 280 410
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 272 -191 253 386
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 209 -91 180 208
Amortyzacja (tys. zł) 68 0 69 0
EBITDA (tys. zł) 372 -172 349 410
Aktywa (tys. zł) 15 277 15 246 15 504 15 327
Kapitał własny (tys. zł)* 3 473 3 383 3 561 3 770
Liczba akcji (tys. szt.) 6 500,000 6 500,000 6 500,000 6 500,000
Zysk na akcję (zł) 0,032 -0,014 0,028 0,032
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,534 0,520 0,548 0,580
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej