pb.pl
1,1000 zł
-2,65% -0,0300 zł
WIKANA SA (WIK)

Wyniki finansowe - WIKANA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 6 997 7 971 46 575 13 514
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 294 -1 800 7 729 1 793
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -835 -3 168 6 288 575
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -943 -3 177 6 181 12
Amortyzacja (tys. zł) 751 845 829 69
EBITDA (tys. zł) 1 045 -955 8 558 1 862
Aktywa (tys. zł) 207 063 230 686 208 873 205 520
Kapitał własny (tys. zł)* 45 297 42 121 48 302 48 314
Liczba akcji (tys. szt.) 20 014,797 20 014,797 20 014,797 20 014,797
Zysk na akcję (zł) -0,047 -0,159 0,309 0,001
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,263 2,104 2,413 2,414
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej