pb.pl
1,3200 zł
-2,22% -0,0300 zł
WIKANA SA (WIK)

Wyniki finansowe - WIKANA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 7 971 46 575 13 514 8 428
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 800 7 729 1 793 646
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -3 168 6 288 575 -686
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -3 177 6 181 12 -826
Amortyzacja (tys. zł) 845 829 69 182
EBITDA (tys. zł) -955 8 558 1 862 828
Aktywa (tys. zł) 230 686 208 873 205 520 219 525
Kapitał własny (tys. zł)* 42 121 48 302 48 314 47 487
Liczba akcji (tys. szt.) 20 014,797 20 014,797 20 014,797 20 014,797
Zysk na akcję (zł) -0,159 0,309 0,001 -0,041
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,104 2,413 2,414 2,373
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej