pb.pl
7,9050 zł
-1,13% -0,0900 zł
ENEA SA (ENA)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - ENEA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 988 553 3 051 002 3 344 643 3 288 572
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 338 778 294 105 287 365 116 838
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 306 908 251 348 205 524 104 921
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 240 756 190 434 152 927 102 622
Amortyzacja (tys. zł) 363 351 359 195 381 910 373 211
EBITDA (tys. zł) 702 129 653 300 669 275 490 049
Aktywa (tys. zł) 28 019 678 28 389 420 29 596 840 29 965 625
Kapitał własny (tys. zł)* 13 686 919 13 849 473 14 001 637 14 097 005
Liczba akcji (tys. szt.) 441 442,578 441 442,578 441 442,578 441 442,578
Zysk na akcję (zł) 0,545 0,431 0,346 0,232
Wartość księgowa na akcję (zł) 31,005 31,373 31,718 31,934
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej