pb.pl
8,1850 zł
0,12% 0,0100 zł
ENEA SA (ENA)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - ENEA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 3 051 002 3 344 643 3 288 572 4 009 610
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 294 105 287 365 116 838 441 340
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 251 348 205 524 104 921 372 785
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 190 434 152 927 102 622 246 154
Amortyzacja (tys. zł) 359 195 381 910 373 211 361 723
EBITDA (tys. zł) 653 300 669 275 490 049 803 063
Aktywa (tys. zł) 28 389 420 29 596 840 29 965 625 30 096 052
Kapitał własny (tys. zł)* 13 849 473 14 001 637 14 097 005 14 337 891
Liczba akcji (tys. szt.) 441 442,578 441 442,578 441 442,578 441 442,578
Zysk na akcję (zł) 0,431 0,346 0,232 0,558
Wartość księgowa na akcję (zł) 31,373 31,718 31,934 32,480
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej