pb.pl
7,4500 zł
2,19% 0,1600 zł
ENEA SA (ENA)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - ENEA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 3 288 572 4 009 610 3 579 565 4 073 037
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 116 838 441 340 484 553 502 750
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 104 921 372 785 369 987 534 338
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 102 622 246 154 259 634 385 749
Amortyzacja (tys. zł) 373 211 361 723 382 480 387 049
EBITDA (tys. zł) 490 049 803 063 867 033 889 799
Aktywa (tys. zł) 29 965 625 30 096 052 32 061 109 32 249 814
Kapitał własny (tys. zł)* 14 097 005 14 337 891 14 606 079 14 985 733
Liczba akcji (tys. szt.) 441 442,578 441 442,578 441 442,578 441 442,578
Zysk na akcję (zł) 0,232 0,558 0,588 0,874
Wartość księgowa na akcję (zł) 31,934 32,480 33,087 33,947
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej