pb.pl
1,1900 zł
0,85% 0,0100 zł
Energoinstal SA (ENI)

Wyniki finansowe - ENERGOINS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 185 702 37 213 34 715 24 371
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -12 732 -814 -1 071 3 983
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -14 213 -5 177 -1 473 3 328
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -25 560 -4 719 -1 765 2 806
Amortyzacja (tys. zł) 1 363 1 370 1 318 1 065
EBITDA (tys. zł) -11 369 556 247 5 048
Aktywa (tys. zł) 198 868 125 298 125 568 111 311
Kapitał własny (tys. zł)* 54 844 50 127 48 355 51 157
Liczba akcji (tys. szt.) 18 000,000 18 000,000 18 000,000 18 000,000
Zysk na akcję (zł) -1,420 -0,262 -0,098 0,156
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,047 2,785 2,686 2,842
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej