pb.pl
0,8320 zł
8,62% 0,0660 zł
Energoinstal SA (ENI)

Wyniki finansowe - ENERGOINS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 20 940 17 046 26 294 18 775
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 342 401 2 870 -46
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 854 -349 2 570 -487
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 727 -517 1 448 -288
Amortyzacja (tys. zł) 1 162 1 198 1 223 1 275
EBITDA (tys. zł) 2 504 1 599 4 093 1 229
Aktywa (tys. zł) 95 770 96 185 99 623 97 775
Kapitał własny (tys. zł)* 50 126 49 477 50 819 50 451
Liczba akcji (tys. szt.) 18 000,000 18 000,000 18 000,000 18 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,040 -0,029 0,080 -0,016
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,785 2,749 2,823 2,803
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej