pb.pl
4,4200 zł
-0,45% -0,0200 zł
Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EUC)

Wyniki finansowe - EUCO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 18 658 18 801 22 105 15 072
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 599 3 312 3 714 2 940
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 733 2 440 2 833 2 068
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 468 1 677 2 544 1 591
Amortyzacja (tys. zł) 780 587 474 425
EBITDA (tys. zł) 3 379 3 899 4 188 3 365
Aktywa (tys. zł) 188 749 190 254 190 820 185 001
Kapitał własny (tys. zł)* 42 996 44 641 47 194 44 623
Liczba akcji (tys. szt.) 5 600,000 5 600,000 5 600,000 5 600,000
Zysk na akcję (zł) 0,262 0,299 0,454 0,284
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,678 7,972 8,428 7,968
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej