pb.pl
5,2000 zł
10,64% 0,5000 zł
Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EUC)

Wyniki finansowe - EUCO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 17 231 18 658 18 801 22 105
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 6 849 2 599 3 312 3 714
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 5 920 1 733 2 440 2 833
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 934 1 468 1 677 2 544
Amortyzacja (tys. zł) 954 780 587 474
EBITDA (tys. zł) 7 803 3 379 3 899 4 188
Aktywa (tys. zł) 184 282 188 749 190 254 190 820
Kapitał własny (tys. zł)* 42 108 42 996 44 641 47 194
Liczba akcji (tys. szt.) 5 600,000 5 600,000 5 600,000 5 600,000
Zysk na akcję (zł) 0,703 0,262 0,299 0,454
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,519 7,678 7,972 8,428
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej