pb.pl
0,3600 zł
-5,26% -0,0200 zł
EUROSNACK SA (ECK)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - EUROSNACK

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 10 956 12 109 11 456 13 184
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 516 288 55 316
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 296 207 -64 240
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 172 104 29 162
Amortyzacja (tys. zł) 246 248 247 391
EBITDA (tys. zł) 762 536 302 707
Aktywa (tys. zł) 23 890 24 453 24 975 24 479
Kapitał własny (tys. zł)* 7 605 7 709 8 003 8 207
Liczba akcji (tys. szt.) 30 194,841 30 194,841 31 782,041 31 782,041
Zysk na akcję (zł) 0,006 0,003 0,001 0,005
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,252 0,255 0,252 0,258
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej