pb.pl
12,2000 zł
1,67% 0,2000 zł
Esotiq & Henderson SA (EAH)

Wyniki finansowe - ESOTIQ

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 41 030 41 291 39 143 45 243
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 301 2 648 -337 3 092
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 075 2 247 -1 009 2 575
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 633 1 884 -507 2 319
Amortyzacja (tys. zł) 879 1 000 3 062 3 068
EBITDA (tys. zł) 3 180 3 648 2 725 6 160
Aktywa (tys. zł) 92 465 101 902 131 124 134 021
Kapitał własny (tys. zł)* 45 444 46 917 46 407 47 689
Liczba akcji (tys. szt.) 2 233,500 2 233,500 2 233,500 2 233,500
Zysk na akcję (zł) 0,731 0,844 -0,227 1,038
Wartość księgowa na akcję (zł) 20,347 21,006 20,778 21,352
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej