pb.pl
4,1000 zł
0,00% 0,0000 zł
Euro-Tax.pl SA (ETX)

Wyniki finansowe - EUROTAX

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 5 323 4 143 3 595 5 755
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 217 -10 -703 1 649
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 247 -3 -709 1 542
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 091 87 -637 1 232
Amortyzacja (tys. zł) 16 110 153 142
EBITDA (tys. zł) 1 233 100 -550 1 791
Aktywa (tys. zł) 13 646 13 073 12 339 13 025
Kapitał własny (tys. zł)* 3 133 3 257 394 1 652
Liczba akcji (tys. szt.) 5 000,000 5 000,000 5 000,000 5 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,218 0,017 -0,127 0,246
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,627 0,651 0,079 0,330
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej