pb.pl
103,0000 zł
28,75% 23,0000 zł
e-Xim IT SA (EXM)

Wyniki finansowe - EXIMIT

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 262 4 170 1 978 2 101
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 498 914 106 156
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 493 893 106 149
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 493 774 93 102
Amortyzacja (tys. zł) 13 -10 12 12
EBITDA (tys. zł) 511 904 118 168
Aktywa (tys. zł) 2 622 5 520 3 843 4 080
Kapitał własny (tys. zł)* 660 1 469 1 600 1 702
Liczba akcji (tys. szt.) 123,285 123,285 119,130 119,130
Zysk na akcję (zł) 4,002 6,281 0,782 0,855
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,353 11,919 13,428 14,283
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej