pb.pl
0,1480 zł
2,78% 0,0040 zł
Fabryka Konstrukcji Drewnianych SA (FKD)

Wyniki finansowe - FABRYKAKD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 978 3 015 2 036 1 853
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 144 371 -381 586
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -583 269 -699 -48
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -650 269 -699 -48
Amortyzacja (tys. zł) 0 373 274 0
EBITDA (tys. zł) 144 744 -107 586
Aktywa (tys. zł) 70 552 74 654 73 441 68 121
Kapitał własny (tys. zł)* 7 664 8 703 8 731 8 683
Liczba akcji (tys. szt.) 26 306,388 26 306,388 26 306,388 26 306,388
Zysk na akcję (zł) -0,025 0,010 -0,027 -0,002
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,291 0,331 0,332 0,330
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej