pb.pl
23,6800 zł
1,63% 0,3800 zł
The Farm 51 Group SA (F51)

Wyniki finansowe - FARM51

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 6 140 1 955 3 048 2 026
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 4 140 -1 222 722 95
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 991 -1 348 671 89
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 992 -1 341 664 110
Amortyzacja (tys. zł) 239 91 83 86
EBITDA (tys. zł) 4 379 -1 131 805 181
Aktywa (tys. zł) 16 227 13 438 10 806 11 785
Kapitał własny (tys. zł)* 10 076 11 289 8 951 9 062
Liczba akcji (tys. szt.) 6 273,478 6 273,478 6 273,478 6 273,478
Zysk na akcję (zł) 0,636 -0,214 0,106 0,018
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,606 1,800 1,427 1,444
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej