pb.pl
22,8800 zł
-9,21% -2,3200 zł
The Farm 51 Group SA (F51)

Wyniki finansowe - FARM51

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 279 6 140 1 955 3 048
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -2 176 4 140 -1 222 722
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -2 299 3 991 -1 348 671
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -2 252 3 992 -1 341 664
Amortyzacja (tys. zł) 313 239 91 83
EBITDA (tys. zł) -1 863 4 379 -1 131 805
Aktywa (tys. zł) 15 124 16 227 13 438 10 806
Kapitał własny (tys. zł)* 9 075 10 076 11 289 8 951
Liczba akcji (tys. szt.) 6 060,000 6 273,478 6 273,478 6 273,478
Zysk na akcję (zł) -0,372 0,636 -0,214 0,106
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,498 1,606 1,800 1,427
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej