pb.pl
18,3300 zł
-2,14% -0,4000 zł
The Farm 51 Group SA (F51)

Wyniki finansowe - FARM51

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 029 1 279 6 140 1 955
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -941 -2 176 4 140 -1 222
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 086 -2 299 3 991 -1 348
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 040 -2 252 3 992 -1 341
Amortyzacja (tys. zł) 399 313 239 91
EBITDA (tys. zł) -542 -1 863 4 379 -1 131
Aktywa (tys. zł) 17 400 15 124 16 227 13 438
Kapitał własny (tys. zł)* 11 327 9 075 10 076 11 289
Liczba akcji (tys. szt.) 6 060,000 6 060,000 6 273,478 6 273,478
Zysk na akcję (zł) -0,172 -0,372 0,636 -0,214
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,869 1,498 1,606 1,800
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej