pb.pl

Wyniki finansowe - FASING

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 46 163 46 636 43 379 44 210
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 865 3 950 2 778 2 301
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 487 1 400 2 118 1 400
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 235 420 2 036 535
Amortyzacja (tys. zł) 2 631 2 629 2 384 2 829
EBITDA (tys. zł) 5 496 6 579 5 162 5 130
Aktywa (tys. zł) 264 109 258 054 259 040 260 204
Kapitał własny (tys. zł)* 111 138 110 099 108 908 109 694
Liczba akcji (tys. szt.) 3 107,249 3 107,249 3 107,249 3 107,249
Zysk na akcję (zł) 0,397 0,135 0,655 0,172
Wartość księgowa na akcję (zł) 35,767 35,433 35,050 35,303
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej