pb.pl

Wyniki finansowe - FASING

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 45 652 63 338 51 851 46 938
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 828 11 510 9 421 5 117
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 448 11 557 6 619 5 159
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 267 9 862 4 153 3 744
Amortyzacja (tys. zł) 1 934 3 257 2 810 2 962
EBITDA (tys. zł) 3 762 14 767 12 231 8 079
Aktywa (tys. zł) 327 835 333 385 338 096 333 746
Kapitał własny (tys. zł)* 125 354 135 956 134 877 139 405
Liczba akcji (tys. szt.) 3 107,249 3 107,249 3 107,249 3 107,249
Zysk na akcję (zł) -0,408 3,174 1,337 1,205
Wartość księgowa na akcję (zł) 40,342 43,754 43,407 44,864
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej