pb.pl

Wyniki finansowe - FASING

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 44 210 49 062 52 851 54 546
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 301 2 888 11 387 9 172
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 400 -751 10 765 9 469
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 535 -1 839 8 893 7 414
Amortyzacja (tys. zł) 2 829 2 992 2 647 2 526
EBITDA (tys. zł) 5 130 5 880 14 034 11 698
Aktywa (tys. zł) 260 204 276 115 302 127 311 101
Kapitał własny (tys. zł)* 109 694 106 438 115 625 121 079
Liczba akcji (tys. szt.) 3 107,249 3 107,249 3 107,249 3 107,249
Zysk na akcję (zł) 0,172 -0,592 2,862 2,386
Wartość księgowa na akcję (zł) 35,303 34,255 37,211 38,967
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej