pb.pl

Wyniki finansowe - FASING

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 49 062 52 851 54 546 60 228
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 888 11 387 9 172 9 503
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -751 10 765 9 469 6 803
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 839 8 893 7 414 6 247
Amortyzacja (tys. zł) 2 992 2 647 2 526 2 749
EBITDA (tys. zł) 5 880 14 034 11 698 12 252
Aktywa (tys. zł) 276 115 302 127 311 101 308 892
Kapitał własny (tys. zł)* 106 438 115 625 121 079 126 492
Liczba akcji (tys. szt.) 3 107,249 3 107,249 3 107,249 3 107,249
Zysk na akcję (zł) -0,592 2,862 2,386 2,010
Wartość księgowa na akcję (zł) 34,255 37,211 38,967 40,709
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej