pb.pl
0,0890 zł
-1,11% -0,0010 zł
Fast Finance SA (FFI)

Wyniki finansowe - FASTFIN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 322 2 091 2 235 2 146
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -112 344 261 441 579
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -38 054 -114 228 393
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -37 894 -158 128 399
Amortyzacja (tys. zł) 51 21 9 9
EBITDA (tys. zł) -112 293 282 450 588
Aktywa (tys. zł) 32 374 65 517 35 753 48 676
Kapitał własny (tys. zł)* -25 220 2 417 -40 842 3 061
Liczba akcji (tys. szt.) 25 000,000 25 000,000 25 000,000 25 000,000
Zysk na akcję (zł) -1,516 -0,006 0,005 0,016
Wartość księgowa na akcję (zł) -1,009 0,097 -1,634 0,122
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej