pb.pl
1,7720 zł
-4,73% -0,0880 zł
Getin Holding SA (GTN)

Wyniki finansowe - GETIN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 334 133 362 480 390 830 418 764
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 38 551 106 186 147 178 111 398
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 295 397 314 556 98 290 289 453
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 77 550 46 597 -403 454 21 340
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 35 353 24 394 -191 590 13 865
Amortyzacja (tys. zł) 12 529 14 583 15 950 14 918
Aktywa (tys. zł) 28 204 424 28 093 866 28 397 415 28 270 990
Kapitał własny (tys. zł)* 2 236 182 2 046 632 1 754 292 1 711 328
Liczba akcji (tys. szt.) 189 767,342 189 767,342 189 767,342 189 767,342
Wartość księgowa na akcję (zł) 11,784 10,785 9,244 9,018
Zysk na akcję (zł) 0,186 0,129 -1,010 0,073
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej