pb.pl
1,2300 zł
1,65% 0,0200 zł
Getin Holding SA (GTN)

Wyniki finansowe - GETIN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 453 068 433 292 412 789 336 984
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 89 429 92 227 85 749 68 698
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 334 558 320 595 294 860 278 551
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 25 254 56 110 46 547 -182 398
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 36 239 47 292 40 258 -200 599
Amortyzacja (tys. zł) 27 582 26 474 26 536 25 890
Aktywa (tys. zł) 25 748 024 24 188 023 22 927 195 21 110 688
Kapitał własny (tys. zł)* 847 582 918 399 886 427 805 368
Liczba akcji (tys. szt.) 189 767,342 189 767,342 189 767,342 189 767,342
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,466 4,840 4,671 4,244
Zysk na akcję (zł) 0,191 0,249 0,212 -1,057
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej