pb.pl
0,9280 zł
-3,33% -0,0320 zł
Getin Holding SA (GTN)

Wyniki finansowe - GETIN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 390 830 418 764 346 936 397 184
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 147 178 111 398 77 302 98 479
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 98 290 289 453 129 229 264 614
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -403 454 21 340 -1 049 173 -36 992
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -191 590 13 865 -800 782 -22 470
Amortyzacja (tys. zł) 15 950 14 918 15 425 24 549
Aktywa (tys. zł) 28 397 415 28 270 990 25 225 700 25 687 533
Kapitał własny (tys. zł)* 1 754 292 1 711 328 795 373 816 715
Liczba akcji (tys. szt.) 189 767,342 189 767,342 189 767,342 189 767,342
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,244 9,018 4,191 4,304
Zysk na akcję (zł) -1,010 0,073 -4,220 -0,118
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej