pb.pl
0,14 zł
-12,50% -0,02 zł
Getin Holding SA (GTN)

Wyniki finansowe - GETIN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 381 107 371 459 362 480 390 830
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 161 975 84 207 106 186 147 178
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 368 917 288 983 314 556 98 290
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 198 423 55 924 46 597 -403 454
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 90 991 25 818 24 394 -191 590
Amortyzacja (tys. zł) 15 179 12 529 14 583 15 950
Aktywa (tys. zł) 27 562 314 28 204 424 28 093 866 28 397 415
Kapitał własny (tys. zł)* 2 233 874 2 236 182 2 046 632 1 754 292
Liczba akcji (tys. szt.) 759 069,368 759 069,368 759 069,368 759 069,368
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,943 2,946 2,696 2,311
Zysk na akcję (zł) 0,120 0,034 0,032 -0,252
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej