pb.pl
8,8500 zł
-3,28% -0,3000 zł
Helio SA (HEL)

Wyniki finansowe - HELIO

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 49 399 27 399 24 565 67 218
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 4 850 353 860 5 212
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 4 329 4 784 4 757
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 489 -29 619 3 840
Amortyzacja (tys. zł) 576 568 575 581
EBITDA (tys. zł) 5 426 921 1 435 5 793
Aktywa (tys. zł) 112 044 97 178 107 484 114 910
Kapitał własny (tys. zł)* 76 827 76 798 77 417 81 258
Liczba akcji (tys. szt.) 5 000,000 5 000,000 5 000,000 5 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,698 -0,006 0,124 0,768
Wartość księgowa na akcję (zł) 15,365 15,360 15,483 16,252
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej