pb.pl
9,3000 zł
-0,53% -0,0500 zł
Helio SA (HEL)

Wyniki finansowe - HELIO

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 67 218 42 584 32 768 34 358
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 5 212 1 502 -540 538
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 4 757 1 185 -670 40
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 840 1 035 -664 27
Amortyzacja (tys. zł) 581 582 589 592
EBITDA (tys. zł) 5 793 2 084 49 1 130
Aktywa (tys. zł) 114 910 111 357 104 878 122 622
Kapitał własny (tys. zł)* 81 258 82 293 81 628 81 679
Liczba akcji (tys. szt.) 5 000,000 5 000,000 5 000,000 5 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,768 0,207 -0,133 0,005
Wartość księgowa na akcję (zł) 16,252 16,459 16,326 16,336
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej