0,0839 zł
0,00% 0,0000 zł
APIS SA (ASA)

Wyniki finansowe - APIS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2012 II Q 2012 III Q 2012 IV Q 2012
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) -72 0 4 1 371
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 0 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys.) -110 -28 -1 431 -13
Zysk (strata) netto (tys.)* -110 -28 -1 431 217
Amortyzacja (tys.) 0 0 0 0
EBITDA (tys.) 0 0 0 0
Aktywa (tys.) 2 060 2 263 8 954 10 945
Kapitał własny (tys.)* 1 576 1 548 8 880 9 097
Liczba akcji (tys. szt.) 25 845,000 31 845,000 195 845,000 195 845,000
Zysk na akcję (zł) -0,004 -0,001 -0,007 0,001
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,061 0,049 0,045 0,046
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej