pb.pl
0,6800 zł
-2,86% -0,0200 zł
Starhedge S.A. (SHG)

Wyniki finansowe - STARHEDGE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 3 927 3 848 26 875 10 301
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 457 148 4 789 549
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 379 87 4 459 629
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 354 87 4 153 418
Amortyzacja (tys. zł) 20 19 19 82
EBITDA (tys. zł) 477 167 4 808 631
Aktywa (tys. zł) 65 601 74 648 61 463 63 529
Kapitał własny (tys. zł)* 30 672 30 760 34 913 35 315
Liczba akcji (tys. szt.) 88 000,000 88 000,000 88 000,000 88 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,004 0,001 0,047 0,005
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,349 0,350 0,397 0,401
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej