pb.pl
0,6450 zł
-6,52% -0,0450 zł
Starhedge S.A. (SHG)

Wyniki finansowe - STARHEDGE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 26 875 10 301 9 765 10 845
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 4 789 549 823 1 798
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 4 459 629 489 1 515
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 4 153 418 234 1 026
Amortyzacja (tys. zł) 19 82 81 81
EBITDA (tys. zł) 4 808 631 904 1 879
Aktywa (tys. zł) 61 463 63 529 65 215 68 940
Kapitał własny (tys. zł)* 34 913 35 315 35 592 36 618
Liczba akcji (tys. szt.) 88 000,000 88 000,000 88 000,000 88 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,047 0,005 0,003 0,012
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,397 0,401 0,404 0,416
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej