pb.pl
0,6300 zł
1,61% 0,0100 zł
Starhedge S.A. (SHG)

Wyniki finansowe - STARHEDGE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 3 848 26 875 10 301 9 765
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 148 4 789 549 823
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 87 4 459 629 489
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 87 4 153 418 234
Amortyzacja (tys. zł) 19 19 82 81
EBITDA (tys. zł) 167 4 808 631 904
Aktywa (tys. zł) 74 648 61 463 63 529 65 215
Kapitał własny (tys. zł)* 30 760 34 913 35 315 35 592
Liczba akcji (tys. szt.) 88 000,000 88 000,000 88 000,000 88 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,001 0,047 0,005 0,003
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,350 0,397 0,401 0,404
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej