pb.pl
1,3600 zł
7,94% 0,1000 zł
IDM S.A. w upadłości układowej (IDM)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - IDMSA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 160 147 129 133
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 033 -459 -946 -364
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 117 -1 449 -1 633 -1 231
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 117 -1 449 -1 633 -1 231
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 10
EBITDA (tys. zł) 3 033 -459 -946 -354
Aktywa (tys. zł) 13 028 11 470 8 198 8 060
Kapitał własny (tys. zł)* -64 355 -65 804 -67 440 -68 671
Liczba akcji (tys. szt.) 3 306,389 3 306,389 3 306,389 3 306,389
Zysk na akcję (zł) 0,640 -0,438 -0,494 -0,372
Wartość księgowa na akcję (zł) -19,464 -19,902 -20,397 -20,769
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej