pb.pl
1,3000 zł
2,36% 0,0300 zł
IDM S.A. w upadłości układowej (IDM)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - IDMSA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 129 133 181 184
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -946 -364 -128 -1 266
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 633 -1 231 -1 004 11 601
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 633 -1 231 -1 004 11 600
Amortyzacja (tys. zł) 0 10 8 7
EBITDA (tys. zł) -946 -354 -120 -1 259
Aktywa (tys. zł) 8 198 8 060 8 135 6 715
Kapitał własny (tys. zł)* -67 440 -68 671 -69 675 -3 865
Liczba akcji (tys. szt.) 3 306,389 3 306,389 3 306,389 3 306,389
Zysk na akcję (zł) -0,494 -0,372 -0,304 3,508
Wartość księgowa na akcję (zł) -20,397 -20,769 -21,073 -1,169
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej