pb.pl
0,1300 zł
6,56% 0,0080 zł
Igoria Trade SA (IGT)

Wyniki finansowe - IGORIA

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 398 1 228 1 569 1 422
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -392 -155 31 -262
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -420 -228 50 -295
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -414 -228 50 -295
Amortyzacja (tys. zł) 253 280 313 335
EBITDA (tys. zł) -139 125 344 73
Aktywa (tys. zł) 58 323 50 845 94 751 51 342
Kapitał własny (tys. zł)* 7 963 7 735 7 781 7 486
Liczba akcji (tys. szt.) 28 000,001 28 000,001 28 000,001 28 000,001
Zysk na akcję (zł) -0,015 -0,008 0,002 -0,011
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,284 0,276 0,278 0,267
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej