pb.pl
0,9500 zł
0,00% 0,0000 zł
INC S.A. (INC)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - INC

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 323 208 600 185
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -676 -501 -1 403 -1 455
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -685 -552 -1 426 -1 485
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -750 -1 169 -1 409 -1 431
Amortyzacja (tys. zł) 46 39 21 54
EBITDA (tys. zł) -630 -462 -1 382 -1 401
Aktywa (tys. zł) 29 712 29 669 28 638 27 241
Kapitał własny (tys. zł)* 18 725 18 039 16 320 15 291
Liczba akcji (tys. szt.) 8 343,099 8 343,099 8 343,099 8 343,099
Zysk na akcję (zł) -0,090 -0,140 -0,169 -0,172
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,244 2,162 1,956 1,833
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej