pb.pl
14,25 zł
4,78% 0,65 zł
Instal Kraków SA (INK)

Wyniki finansowe - INSTALKRK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 89 551 100 576 129 425 132 072
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 971 6 414 2 586 15 654
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 731 6 622 1 463 16 846
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 979 5 575 2 503 13 137
Amortyzacja (tys. zł) 651 753 696 619
EBITDA (tys. zł) 2 622 7 167 3 282 16 273
Aktywa (tys. zł) 351 788 373 417 399 143 386 172
Kapitał własny (tys. zł)* 213 411 219 116 221 343 234 670
Liczba akcji (tys. szt.) 7 285,500 7 285,500 7 285,500 7 285,500
Zysk na akcję (zł) 0,134 0,765 0,344 1,803
Wartość księgowa na akcję (zł) 29,293 30,076 30,381 32,211
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej