pb.pl
13,65 zł
1,87% 0,25 zł
Instal Kraków SA (INK)

Wyniki finansowe - INSTALKRK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 100 576 129 425 132 072 119 347
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 6 414 2 586 15 654 8 350
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 6 622 1 463 16 846 8 810
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 5 575 2 503 13 137 7 421
Amortyzacja (tys. zł) 753 696 619 988
EBITDA (tys. zł) 7 167 3 282 16 273 9 338
Aktywa (tys. zł) 373 417 399 143 386 172 388 209
Kapitał własny (tys. zł)* 219 116 221 343 234 670 240 057
Liczba akcji (tys. szt.) 7 285,500 7 285,500 7 285,500 7 285,500
Zysk na akcję (zł) 0,765 0,344 1,803 1,019
Wartość księgowa na akcję (zł) 30,076 30,381 32,211 32,950
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej