pb.pl
16,7500 zł
-2,05% -0,3500 zł
Instal Kraków SA (INK)

Wyniki finansowe - INSTALKRK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 129 425 132 072 119 347 102 835
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 586 15 654 8 350 4 172
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 462 16 846 8 810 4 105
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 503 13 137 7 421 2 475
Amortyzacja (tys. zł) 696 619 988 1 898
EBITDA (tys. zł) 3 282 16 273 9 338 6 070
Aktywa (tys. zł) 399 143 386 172 388 209 389 542
Kapitał własny (tys. zł)* 221 343 234 670 240 057 242 360
Liczba akcji (tys. szt.) 7 285,500 7 285,500 7 285,500 7 285,500
Zysk na akcję (zł) 0,344 1,803 1,019 0,340
Wartość księgowa na akcję (zł) 30,381 32,211 32,950 33,266
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej