pb.pl
18,5500 zł
3,92% 0,7000 zł
Instal Kraków SA (INK)

Wyniki finansowe - INSTALKRK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 132 299 76 140 97 606 144 401
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 10 453 1 311 4 645 15 279
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 10 513 1 328 4 590 15 697
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 8 128 676 3 194 11 114
Amortyzacja (tys. zł) 230 1 133 1 294 1 205
EBITDA (tys. zł) 10 683 2 444 5 939 16 484
Aktywa (tys. zł) 395 939 415 334 462 154 416 967
Kapitał własny (tys. zł)* 249 735 250 414 241 140 252 381
Liczba akcji (tys. szt.) 7 285,500 7 285,500 7 285,500 7 285,500
Zysk na akcję (zł) 1,116 0,093 0,438 1,525
Wartość księgowa na akcję (zł) 34,278 34,372 33,099 34,642
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej