pb.pl
0,4800 zł
-7,69% -0,0400 zł
Interbud Lublin SA (ITB)

Informacje o spółce - INTERBUD

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Firma budowlano-deweloperska działająca na terenie województwa lubelskiego. Zajmuje się świadczeniem kompleksowych usług budownictwa mieszkaniowego, ogólnego i przemysłowego. Coraz większą część przychodów osiąga z deweloperki.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Turystyczna 36
Kod: 20-207
Miejscowość: Lublin
Kraj: Polska
Telefon: +48 81 7463407
Fax: +48 81 7464465
Internet: www.interbud.com.pl
Email: info@interbud.com.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Interbud-Lublin SA w restrukturyzacji
Prezes: Grodzki Tomasz
Sektor: budownictwo ogólne
EKD: roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Liczba akcji: 7 016 000
Zatrudnienie:
  • 9 (2018r.) - spółka
  • 9 (2018r.) - grupa
Audytor: Misters Audytor Adviser sp. z o.o.
NIP: 7120152242
KRS: 0000296176
EKD: 41,20
Ticker GPW: ITB
ISIN: PLINTBD00014

Pozostałe spółki z sektora

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 3 367 680 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 7 016 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 008 106
Liczba głosów na WZA: 11 530 400 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 42,88%
Kapitał akcyjny: 701 600,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 837 806
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 50,63%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 57,12%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Matacz Witold 1 264 006 (18,02%) 2 367 606 (20,53%) 2018-11-05 -
Grodzki Tomasz porozumienie 881 050 (12,56%) 1 744 100 (15,13%) 2018-12-12 -
Bogacki Sylwester porozumienie 863 050 (12,30%) 1 726 100 (14,97%) 2018-06-19 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
otwarcie postępowania układowego 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-02-13
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2007-12-19 501 600
50 160,00
0,10 0,10 501 600
50 160,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-12-31
seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2007-12-19 2 006 400
200 640,00
0,10 0,10 2 508 000
250 800,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-12-31
seria C - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2007-12-19 2 006 400
200 640,00
0,10 0,10 4 514 400
451 440,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-12-31
seria D - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2007-12-19 501 600
50 160,00
0,10 0,10 5 016 000
501 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-12-31
seria E - subskrypcja publiczna 2010-02-23 2 000 000
0,00
0,10 0,00 7 016 000
701 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-10-29

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2012-12-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,29 zł
2012-07-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,29 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Grodzki Tomasz Prezes Zarządu 2016-10-19 -
Bogacki Sylwester Członek Zarządu 2017-02-22 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Grzelaczyk Marek Przewodniczący RN 2016-10-19 -
Matusiak Maciej Członek RN 2012-06-29 DROP - Członek RN
MLPGR - Członek RN
BBI_DEV - Członek RN
ZPC_OTM - Członek RN
ATENDE - Członek RN
Koczwara, Jacek Krzysztof Członek RN 2014-10-21 -
Cyrankiewicz Magdalena Członek RN 2018-06-19 -
Barwiak Paweł Członek RN 2018-06-19 -