pb.pl
193,5000 zł
-0,77% -1,5000 zł
Inter Cars SA (CAR)

Wyniki finansowe - INTERCARS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 035 656 2 120 931 1 998 064 2 243 537
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 81 106 64 141 75 858 91 917
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 76 055 52 299 61 425 77 950
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 63 841 42 696 50 479 64 981
Amortyzacja (tys. zł) 19 770 21 041 38 711 40 044
EBITDA (tys. zł) 100 876 85 182 114 569 131 961
Aktywa (tys. zł) 4 139 260 3 943 261 4 508 048 4 533 382
Kapitał własny (tys. zł)* 1 785 933 1 829 173 1 876 175 1 929 315
Liczba akcji (tys. szt.) 14 168,100 14 168,100 14 168,100 14 168,100
Zysk na akcję (zł) 4,506 3,014 3,563 4,586
Wartość księgowa na akcję (zł) 126,053 129,105 132,422 136,173
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej