pb.pl
196,5000 zł
-1,26% -2,5000 zł
Inter Cars SA (CAR)

Wyniki finansowe - INTERCARS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 136 652 2 035 656 2 120 931 1 998 064
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 104 571 81 106 64 141 75 858
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 88 177 76 055 52 299 61 425
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 73 259 63 841 42 696 50 479
Amortyzacja (tys. zł) 18 386 19 770 21 041 38 711
EBITDA (tys. zł) 122 957 100 876 85 182 114 569
Aktywa (tys. zł) 3 937 888 4 139 260 3 943 261 4 508 048
Kapitał własny (tys. zł)* 1 729 828 1 785 933 1 829 173 1 876 175
Liczba akcji (tys. szt.) 14 168,100 14 168,100 14 168,100 14 168,100
Zysk na akcję (zł) 5,171 4,506 3,014 3,563
Wartość księgowa na akcję (zł) 122,093 126,053 129,105 132,422
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej