pb.pl
2,4800 zł
-0,80% -0,0200 zł
Introl SA (INL)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - INTROL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 139 730 100 369 99 332 105 286
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -2 476 1 743 -80 4 609
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -3 503 1 688 -521 3 917
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -4 171 1 254 -807 4 017
Amortyzacja (tys. zł) 2 638 2 861 2 961 2 939
EBITDA (tys. zł) 162 4 604 2 881 7 548
Aktywa (tys. zł) 364 959 335 551 328 465 327 526
Kapitał własny (tys. zł)* 120 701 120 364 118 383 118 540
Liczba akcji (tys. szt.) 26 638,800 26 138,800 26 138,800 26 138,800
Zysk na akcję (zł) -0,157 0,048 -0,031 0,154
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,531 4,605 4,529 4,535
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej