pb.pl
2,8600 zł
2,14% 0,0600 zł
Introl SA (INL)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - INTROL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 113 982 139 730 100 369 99 332
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 4 299 -2 476 1 743 -80
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 874 -3 503 1 688 -521
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 406 -4 171 1 254 -807
Amortyzacja (tys. zł) 2 491 2 638 2 861 2 961
EBITDA (tys. zł) 6 790 162 4 604 2 881
Aktywa (tys. zł) 362 120 364 959 335 551 328 465
Kapitał własny (tys. zł)* 125 718 120 701 120 364 118 383
Liczba akcji (tys. szt.) 26 638,800 26 638,800 26 138,800 26 138,800
Zysk na akcję (zł) 0,015 -0,157 0,048 -0,031
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,719 4,531 4,605 4,529
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej