pb.pl
0,3800 zł
-6,86% -0,0280 zł
Europejski Fundusz Energii S.A. (EFE)

Informacje o spółce - EFENERGII

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Jest domem inwestycyjnym działającym na rynku private equity i venture capital. Inwestuje w innowacyjne przedsięwzięcia w sektorach m.in. takich jak energetyka (zielona energia), surowce i przemysł wydobywczy, medycyna i telemedycyna, nowe technologie, nieruchomości.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Gdańska 27
Kod: 85-005
Miejscowość: Bydgoszcz
Kraj: Polska
Telefon: +48 52 5223454
Fax: +48 52 5223458
Internet: www.efesa.pl
Email: biuro@efesa.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
GOVENA 52 000 000 20,84%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Europejski Fundusz Energii SA
Prezes:
Sektor: działalność inwestycyjna
EKD: działalność związana z oprogramowaniem
Liczba akcji: 32 739 470
Zatrudnienie:
  • 0 (2017r.) - spółka
  • 98 (2018r.) - grupa
Audytor: Talar sp. z o.o.
NIP: 8943012989
KRS: 0000372335
EKD: 62,01
Ticker GPW: EFE
ISIN: PLINTRW00028

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 12 440 998,6 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 32 739 470 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 36 679 334
Liczba głosów na WZA: 32 739 470 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 112,04%
Kapitał akcyjny: 32 739 470,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 36 679 334
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 112,04%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: -12,04%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Energoland sp. z o.o. 20 200 000 (61,70%) 20 200 000 (61,70%) 2019-01-11 GOV,
Guangxi Wuzhou QuanLi Ltd. 9 146 000 (27,94%) 9 146 000 (27,94%) 2016-09-29 -
Govena Concept sp. z o.o. 4 000 000 (12,22%) 4 000 000 (12,22%) 2019-06-21 -
Govena Lighting SA 3 333 334 (10,18%) 3 333 334 (10,18%) 2019-06-21 GOV,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
podwyższenie kapitału seria K 10 000 000
0,00
0,10 0,00 284 394 705
28 439 470,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-04-21
obniżenie kapitału umorzenie akcji -5
0,00
0,10 0,00 284 394 700
28 438 470,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-10-15
seria A - akcje założycielskie 2010-10-06 1 000 000
100 000,00
0,10 0,10 1 000 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-03
seria B - subskrypcja prywatna 2011-02-17 250 000
25 000,00
0,10 0,10 1 250 000
125 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-08-05
seria C - subskrypcja prywatna 2011-02-17 210 000
504 000,00
0,10 2,40 1 460 000
146 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-08-05
zmiana firmy z Internet Works SA na Europejski Fundusz Energii SA 2013-06-26 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-08-20
seria F - subskrypcja prywatna 2014-06-24 5 000 000
600 000,00
0,10 0,12 121 956 470
12 195 647,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-01-05
seria E - subskrypcja prywatna 2014-06-24 10 000 000
1 200 000,00
0,10 0,12 116 956 470
11 695 647,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-01-05
seria D - połączeniowa: akcjonariusze World Medical Services sp. z o.o. 1.172.183 akcji serii D za 1 udział World Medical Services sp. z o.o. 2014-06-24 105 496 470
23 209 223,40
0,10 0,22 106 956 470
10 695 647,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-07-18
seria J - subskrypcja prywatna 2015-08-07 1 000 000
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - subskrypcja prywatna 2015-08-07 2 000 000
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - subskrypcja prywatna 2015-08-07 2 000 000
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - subskrypcja prywatna 2015-08-07 2 000 000
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria K - subskrypcja prywatna 2015-08-11 10 000 000
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - subskrypcja prywatna 2016-06-15 91 460 000
12 804 400,00
0,10 0,14 213 416 470
21 341 647,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-09-28
seria H - prawo poboru 2:1 2016-07-28 60 978 235
6 097 823,50
0,10 0,10 274 394 705
27 439 470,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-12-12
scalenie akcji 10:1 2018-08-23 0
0,00
1,00 0,00 28 439 470
28 439 470,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-11-07
seria I - subskrypcja prywatna 2019-04-03 4 300 000
4 300 000,00
1,00 1,00 32 739 470
32 739 470,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-06-21

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-01-11 Split 10:1
2016-08-05 Prawo poboru 2:1

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Kulczyk Paweł Wiceprezes Zarządu 2012-04-12 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Piekut-Pawłowska, Aleksandra Członek RN 2012-06-08 -
Kulczyk Michał Członek RN 2012-06-08 GOVENA - Przewodniczący RN
Szulc Kamil Członek RN 2016-01-28 GOVENA - Członek RN
Stablewski Dawid Członek RN 2016-01-28 -
Tokaj Aneta Członek RN 2016-03-30 -