pb.pl
2,4600 zł
-6,11% -0,1600 zł
IPOPEMA Securities SA (IPE)

Wyniki finansowe - IPOPEMA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 31 997 25 917 33 403 33 766
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 984 -742 277 441
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 740 -934 201 -957
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 405 -810 288 -846
Amortyzacja (tys. zł) 452 1 219 1 230 1 206
EBITDA (tys. zł) 3 436 477 1 507 1 647
Aktywa (tys. zł) 259 698 338 771 266 555 277 618
Kapitał własny (tys. zł)* 75 817 75 077 75 408 74 581
Liczba akcji (tys. szt.) 29 937,836 29 937,836 29 937,836 29 937,836
Zysk na akcję (zł) 0,047 -0,027 0,010 -0,028
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,532 2,508 2,519 2,491
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej