pb.pl
1,5000 zł
9,49% 0,1300 zł
IPOPEMA Securities SA (IPE)

Wyniki finansowe - IPOPEMA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 20 841 21 741 31 997 25 917
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -550 -1 922 2 984 -742
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 229 -2 955 2 740 -934
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 049 -2 466 1 405 -810
Amortyzacja (tys. zł) 625 551 452 1 219
EBITDA (tys. zł) 75 -1 371 3 436 477
Aktywa (tys. zł) 397 293 333 900 259 698 338 771
Kapitał własny (tys. zł)* 76 913 74 465 75 817 75 077
Liczba akcji (tys. szt.) 29 937,836 29 937,836 29 937,836 29 937,836
Zysk na akcję (zł) -0,035 -0,082 0,047 -0,027
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,569 2,487 2,532 2,508
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej