pb.pl
41,0000 zł
3,80% 1,5000 zł
IZOBLOK SA (IZB)

Wyniki finansowe - IZOBLOK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 56 566 49 880 56 840 50 131
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 458 -493 2 786 1 850
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 534 -551 2 471 1 419
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 688 -79 1 774 990
Amortyzacja (tys. zł) 4 732 4 767 5 556 5 028
EBITDA (tys. zł) 6 190 4 274 8 342 6 878
Aktywa (tys. zł) 220 633 208 998 214 640 203 320
Kapitał własny (tys. zł)* 107 609 106 601 108 581 109 544
Liczba akcji (tys. szt.) 1 267,000 1 267,000 1 267,000 1 267,000
Zysk na akcję (zł) 0,543 -0,062 1,400 0,782
Wartość księgowa na akcję (zł) 84,932 84,137 85,700 86,460
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej ** poszczególne kwartały roku podatkowego spółki kończą się: 31.01, 30.04, 31.07, 31.10