pb.pl
0,0600 zł
-14,28% -0,0100 zł
Clean & Carbon Energy SA (CCE)

Wyniki finansowe - CCENERGY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2009 III Q 2009 IV Q 2009 I Q 2010
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 17 018 27 816 36 711 14 122
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -2 847 -2 588 -441 -3 589
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -2 306 -1 058 85 -3 443
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 414 -876 -38 -2 867
Amortyzacja (tys. zł) 387 1 092 -344 347
EBITDA (tys. zł) -2 460 -1 496 -785 -3 242
Aktywa (tys. zł) 73 897 0 0 48 878
Kapitał własny (tys. zł)* 49 331 0 0 45 552
Liczba akcji (tys. szt.) 133 500,000 133 500,000 133 500,000 133 500,000
Zysk na akcję (zł) -0,011 -0,007 0,000 -0,021
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,370 0,000 0,000 0,341
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej