pb.pl

Informacje o spółce - KPPD

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Działa na rynku drzewnym, tartacznym i ogrodowym. Przedmiotem działalności spółki jest pozyskiwanie i produkcja wyrobów z drewna i drewnopochodnych (produkcja tarcic, wyrobów fryzarskich, płyt klejonych. Produkcja odbywa się w kilkunastu zakładach. Firma jest jednym z największych producentów tarcicy w Polsce.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Waryńskiego 2
Kod: 78-400
Miejscowość: Szczecinek
Kraj: Polska
Telefon: +48 943749700
Fax: +48 943749780
Internet: www.kppd.pl
Email: kppd@kppd.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego SA
Prezes: Szumowicz-Włodarczyk Marek
Sektor: drewno
EKD: cięcie i heblowanie drewna, impregnacja drewna
Liczba akcji: 1 622 400
Zatrudnienie:
  • 1 057 (2018r.) - spółka
  • 1 068 (2013r.) - grupa
Audytor: UHY ECA Audyt sp. z o.o. sp. k.
NIP: 6370006231
KRS: 0000059703
EKD: 16,10
Ticker GPW: KPD
ISIN: PLKPPD000017

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 49 969 920 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 1 622 400 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 436 600
Liczba głosów na WZA: 1 622 400 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 88,54%
Kapitał akcyjny: 5 094 336,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 436 600
Cena nominalna akcji: 3,14 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 88,54%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 11,46%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Drembo sp. z o.o. wraz z Tarko sp. z o.o. 573 077 (35,32%) 573 077 (35,32%) 2012-05-31 -
Menadile Holdings Co. Ltd. 352 241 (21,71%) 352 241 (21,71%) 2016-09-27 -
TLH Verwaltungs ZWZ 270 884 (16,70%) 270 884 (16,70%) 2016-05-24 -
Kalina sp. z o.o. i Drzewiarze sp.k. 146 694 (9,04%) 146 694 (9,04%) 2011-05-02 -
Kalina sp. z o.o. i Wspólnicy sp.k. 93 704 (5,77%) 93 704 (5,77%) 2011-05-02 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie PP w SA 1995-05-31 1 014 000
10 140 000,00
10,00 10,00 1 014 000
10 140 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-08-14
1995-06-01
2007-10-17
obniżenie kapitału 1996-03-22
3,14 1 014 000
3 183 960,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1996-05-22
seria B - prawo poboru 1997-10-09 608 400
5 080 140,00
3,14 8,35 1 622 400
5 094 336,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-08-14
1997-12-22
2007-10-17

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2008-07-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,75 zł
2008-06-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,75 zł
2007-07-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,25 zł
2007-06-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,25 zł
2006-08-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2006-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Szumowicz-Włodarczyk Marek Prezes Zarządu 2008-06-06 -
Czerwińska-Lasak Bożena Wiceprezes Zarządu 2009-01-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Raj Michał Przewodniczący RN 2008-08-27 -
Łączkowski Krzysztof Wiceprzewodniczący RN 2008-08-27 -
Mania Grzegorz Sekretarz RN 2008-08-27 -
Wnuk Zenon Sekretarz RN 2009-06-10 -
Jańczak Tomasz Członek RN 2008-08-27 -
Jarmoliński Marek Członek RN 2015-05-29 -