pb.pl
9,7200 zł
0,00% 0,0000 zł
Labo Print S.A. (LAB)

Wyniki finansowe - LABOPRINT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 17 913 21 286 19 167 19 869
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 293 2 572 -586 913
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 352 1 046 1 593 -2 815
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 269 697 1 279 -2 334
Amortyzacja (tys. zł) 1 447 1 668 1 812 1 703
EBITDA (tys. zł) 1 740 4 240 1 226 2 616
Aktywa (tys. zł) 57 847 60 759 61 851 64 942
Kapitał własny (tys. zł)* 16 763 18 762 13 858 17 863
Liczba akcji (tys. szt.) 3 617,600 3 617,600 3 617,600 3 617,600
Zysk na akcję (zł) 0,074 0,193 0,354 -0,645
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,634 5,186 3,831 4,938
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej