pb.pl
2,6350 zł
1,35% 0,0350 zł
Develia SA (DVL)

Wyniki finansowe - DEVELIA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 159 284 420 705 211 028 82 449
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 40 064 143 576 24 176 60 410
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 25 870 134 640 23 503 40 920
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 15 948 108 932 16 495 33 139
Amortyzacja (tys. zł) 298 897 -186 362
EBITDA (tys. zł) 40 362 144 473 23 990 60 772
Aktywa (tys. zł) 3 574 668 3 529 227 3 505 742 3 287 123
Kapitał własny (tys. zł)* 1 497 799 1 603 596 1 496 143 1 528 847
Liczba akcji (tys. szt.) 447 558,311 447 558,311 447 558,311 447 558,311
Zysk na akcję (zł) 0,036 0,243 0,037 0,074
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,347 3,583 3,343 3,416
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej