pb.pl
7,3200 zł
-0,54% -0,0400 zł
Lentex SA (LTX)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - LENTEX

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 130 570 127 988 100 280 108 323
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 13 739 14 238 8 439 7 185
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 13 635 13 742 8 030 6 911
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 9 408 8 730 4 079 7 950
Amortyzacja (tys. zł) 6 083 5 892 4 040 5 240
EBITDA (tys. zł) 19 822 20 130 12 479 12 425
Aktywa (tys. zł) 624 599 608 128 594 975 609 423
Kapitał własny (tys. zł)* 327 767 336 040 340 372 348 331
Liczba akcji (tys. szt.) 48 858,358 48 858,358 48 858,358 48 858,358
Zysk na akcję (zł) 0,193 0,179 0,083 0,163
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,709 6,878 6,967 7,129
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej