pb.pl
7,1000 zł
0,28% 0,0200 zł
Lentex SA (LTX)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - LENTEX

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 127 988 100 280 108 323 119 022
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 14 238 8 439 7 185 9 217
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 13 742 8 030 6 911 9 471
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 8 730 4 079 7 950 5 471
Amortyzacja (tys. zł) 5 892 4 040 5 240 5 680
EBITDA (tys. zł) 20 130 12 479 12 425 14 897
Aktywa (tys. zł) 608 128 594 975 609 423 605 077
Kapitał własny (tys. zł)* 336 040 340 372 348 331 327 819
Liczba akcji (tys. szt.) 48 858,358 48 858,358 48 858,358 48 858,358
Zysk na akcję (zł) 0,179 0,083 0,163 0,112
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,878 6,967 7,129 6,710
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej