pb.pl
7,2600 zł
-3,20% -0,2400 zł
Lentex SA (LTX)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - LENTEX

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 100 280 108 323 119 022 122 216
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 8 439 7 185 9 217 12 287
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 8 030 6 911 9 471 12 221
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 4 079 7 950 5 471 8 064
Amortyzacja (tys. zł) 4 040 5 240 5 680 5 341
EBITDA (tys. zł) 12 479 12 425 14 897 17 628
Aktywa (tys. zł) 594 975 609 423 605 077 607 342
Kapitał własny (tys. zł)* 340 372 348 331 327 819 336 204
Liczba akcji (tys. szt.) 48 858,358 48 858,358 48 858,358 48 858,358
Zysk na akcję (zł) 0,083 0,163 0,112 0,165
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,967 7,129 6,710 6,881
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej