pb.pl
7,2800 zł
3,12% 0,2200 zł
Lentex SA (LTX)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - LENTEX

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 118 631 130 570 127 988 100 280
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 9 916 13 739 14 238 8 439
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 9 254 13 635 13 742 8 030
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 6 317 9 408 8 730 4 079
Amortyzacja (tys. zł) 5 328 6 083 5 892 4 040
EBITDA (tys. zł) 15 244 19 822 20 130 12 479
Aktywa (tys. zł) 624 992 624 599 608 128 594 975
Kapitał własny (tys. zł)* 344 537 327 767 336 040 340 372
Liczba akcji (tys. szt.) 48 858,358 48 858,358 48 858,358 48 858,358
Zysk na akcję (zł) 0,129 0,193 0,179 0,083
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,052 6,709 6,878 6,967
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej