5,4600 zł
1,87% 0,1000 zł
ONE MORE LEVEL S.A. (OML)

Wyniki finansowe - ONEMORE

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 757 -2 327 914 5 353
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -1 425 -4 487 -1 311 2 762
Zysk (strata) brutto (tys.) -1 426 -4 491 -1 064 2 715
Zysk (strata) netto (tys.)* -1 426 -4 491 -1 064 2 715
Amortyzacja (tys.) 3 3 3 1 100
EBITDA (tys.) -1 422 -4 484 -1 308 3 862
Aktywa (tys.) 31 710 27 858 27 862 30 657
Kapitał własny (tys.)* 24 306 19 243 18 178 20 894
Liczba akcji (tys. szt.) 53 516,440 53 516,440 53 516,440 53 516,440
Zysk na akcję (zł) -0,027 -0,084 -0,020 0,051
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,454 0,360 0,340 0,390
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej