pb.pl
7,5400 zł
-3,33% -0,2600 zł
ONE MORE LEVEL S.A. (OML)

Wyniki finansowe - ONEMORE

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 751 907 757
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 060 -487 -1 314 -1 425
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 060 -487 -1 316 -1 426
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 060 -487 -1 316 -1 426
Amortyzacja (tys. zł) 3 3 9 3
EBITDA (tys. zł) -1 057 -484 -1 305 -1 422
Aktywa (tys. zł) 32 937 37 758 32 482 31 710
Kapitał własny (tys. zł)* 28 195 32 505 25 528 24 306
Liczba akcji (tys. szt.) 53 516,440 53 516,440 53 516,440 53 516,440
Zysk na akcję (zł) -0,020 -0,009 -0,025 -0,027
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,527 0,607 0,477 0,454
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej