pb.pl
16,3000 zł
1,88% 0,3000 zł
LSI Software SA (LSI)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - LSISOFT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 11 730 13 435 10 579 11 323
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 767 1 116 1 486 1 103
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 642 1 211 1 851 1 106
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 434 1 293 1 807 894
Amortyzacja (tys. zł) 987 1 040 1 141 1 270
EBITDA (tys. zł) 2 754 2 156 2 627 2 373
Aktywa (tys. zł) 42 831 44 442 44 228 47 878
Kapitał własny (tys. zł)* 31 752 32 856 34 663 33 951
Liczba akcji (tys. szt.) 3 260,762 3 260,762 3 260,762 3 260,762
Zysk na akcję (zł) 0,440 0,397 0,554 0,274
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,738 10,076 10,630 10,412
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej