pb.pl
22,0000 zł
-0,90% -0,2000 zł
LSI Software SA (LSI)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - LSISOFT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 13 435 10 579 11 323 13 286
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 116 1 486 1 103 2 192
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 211 1 851 1 106 2 153
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 293 1 807 894 2 089
Amortyzacja (tys. zł) 1 040 1 141 1 270 1 172
EBITDA (tys. zł) 2 156 2 627 2 373 3 364
Aktywa (tys. zł) 44 442 44 228 47 878 48 926
Kapitał własny (tys. zł)* 32 856 34 663 33 951 36 040
Liczba akcji (tys. szt.) 3 260,762 3 260,762 3 260,762 3 260,762
Zysk na akcję (zł) 0,397 0,554 0,274 0,641
Wartość księgowa na akcję (zł) 10,076 10,630 10,412 11,053
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej