pb.pl
3,1500 zł
0,00% 0,0000 zł
Protektor S.A. (PRT)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - PROTEKTOR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 24 114 25 534 24 630 25 235
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 012 2 041 740 391
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -360 1 857 405 65
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 103 811 -262 -303
Amortyzacja (tys. zł) 890 950 1 213 1 144
EBITDA (tys. zł) -122 2 991 1 953 1 535
Aktywa (tys. zł) 87 293 105 275 102 398 101 584
Kapitał własny (tys. zł)* 52 157 52 137 52 112 53 282
Liczba akcji (tys. szt.) 19 022,098 19 022,098 19 022,098 19 022,098
Zysk na akcję (zł) -0,058 0,043 -0,014 -0,016
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,742 2,741 2,740 2,801
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej