pb.pl
4,1400 zł
-0,48% -0,0200 zł
Protektor S.A. (PRT)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - PROTEKTOR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 26 595 27 322 28 214 24 583
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 674 2 378 1 056 316
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 213 2 227 929 -187
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -585 957 443 -833
Amortyzacja (tys. zł) 202 651 774 439
EBITDA (tys. zł) 876 3 029 1 830 755
Aktywa (tys. zł) 86 335 90 703 93 763 92 441
Kapitał własny (tys. zł)* 53 506 55 087 54 538 51 171
Liczba akcji (tys. szt.) 19 022,098 19 022,098 19 022,098 19 022,098
Zysk na akcję (zł) -0,031 0,050 0,023 -0,044
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,813 2,896 2,867 2,690
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej