pb.pl
3,8400 zł
-0,52% -0,0200 zł
Protektor S.A. (PRT)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - PROTEKTOR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 28 214 24 583 24 114 25 534
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 056 316 -1 012 2 041
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 929 -187 -360 1 857
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 443 -833 -1 103 811
Amortyzacja (tys. zł) 774 439 890 950
EBITDA (tys. zł) 1 830 755 -122 2 991
Aktywa (tys. zł) 93 763 92 441 87 293 105 275
Kapitał własny (tys. zł)* 54 538 51 171 52 157 52 137
Liczba akcji (tys. szt.) 19 022,098 19 022,098 19 022,098 19 022,098
Zysk na akcję (zł) 0,023 -0,044 -0,058 0,043
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,867 2,690 2,742 2,741
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej