pb.pl
3,1900 zł
0,31% 0,0100 zł
Grupa Kapitałowa Immobile S.A. (GKI)

Wyniki finansowe - IMMOBILE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 92 166 86 776 61 840 93 711
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 10 064 -2 851 493 1 869
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 9 592 -5 284 -1 516 1 551
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 7 858 -4 044 -766 -293
Amortyzacja (tys. zł) 1 773 2 545 3 950 3 574
EBITDA (tys. zł) 11 837 -306 4 443 5 443
Aktywa (tys. zł) 444 279 424 452 499 987 610 052
Kapitał własny (tys. zł)* 193 703 190 404 189 641 183 199
Liczba akcji (tys. szt.) 75 362,932 75 362,932 75 362,932 75 362,932
Zysk na akcję (zł) 0,104 -0,054 -0,010 -0,004
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,570 2,526 2,516 2,431
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej