pb.pl
2,9200 zł
1,74% 0,0500 zł
Grupa Kapitałowa Immobile S.A. (GKI)

Wyniki finansowe - IMMOBILE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 79 344 88 653 92 166 86 776
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 6 208 7 763 10 064 -2 851
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 5 213 5 165 9 592 -5 284
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 205 706 7 858 -4 044
Amortyzacja (tys. zł) 2 132 1 836 1 773 2 545
EBITDA (tys. zł) 8 340 9 599 11 837 -306
Aktywa (tys. zł) 446 165 449 318 444 279 424 452
Kapitał własny (tys. zł)* 190 007 185 827 193 703 190 404
Liczba akcji (tys. szt.) 75 362,932 75 362,932 75 362,932 75 362,932
Zysk na akcję (zł) 0,029 0,009 0,104 -0,054
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,521 2,466 2,570 2,526
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej