pb.pl
0,9500 zł
9,20% 0,0800 zł
M Food S.A. (MFD)

Informacje o spółce - MFOOD

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka holdingowa działająca w branży surowców i produktów spożywczych na rynku pszczelarskim. Zajmuje się zarządzaniem aktywami produkcyjnymi zlokalizowanymi na 4 kontynentach oraz procesami logistyki i globalnej kontraktacji zakupów oraz dostaw produktów apikultury - w tym głównie miodu.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Karolewska 1
Kod: 90-560
Miejscowość: Łódź
Kraj: Polska
Telefon: +48 42 6302076
Fax: +48 42 6302076
Internet: www.m-food.pl
Email: biuro@m-food.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: M Food SA
Prezes: Gądek Jerzy
Sektor: artykuły spożywcze i szybkozbywalne
EKD: działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Liczba akcji: 5 226 349
Zatrudnienie:
  • 0 (2018r.) - spółka
  • 44 (2018r.) - grupa
Audytor: Biuro Biegłych Rewidentów Eko-Bilans sp. z o.o.
NIP: 7272757318
KRS: 0000349490
EKD: 70,10
Ticker GPW: MFD
ISIN: PLMDVLP00016

Pozostałe spółki z sektora

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 4 965 031,55 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 5 226 349 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 492 617
Liczba głosów na WZA: 5 226 349 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 85,96%
Kapitał akcyjny: 10 452 698,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 492 617
Cena nominalna akcji: 2,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 85,96%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 14,04%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
APJ Trust sp. z o.o. 4 492 617 (85,96%) 4 492 617 (85,96%) 2018-09-28 TXF,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 2009-10-16 1 000 000
0,00
0,10 0,00 1 000 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-10-07
2010-02-23
seria B - subskrypcja prywatna 2010-03-18 12 550 000
1 255 000,00
0,10 0,10 13 550 000
1 355 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-10-07
2010-04-26
seria C - subskrypcja prywatna 2010-05-05 6 079 400
1 519 850,00
0,10 0,25 19 629 400
1 962 940,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-10-07
2010-09-10
zmiana firmy z Monte Development SA na M Development SA 2010-05-05 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-09-10
zmiana firmy z M Development SA na MixFirm.pl SA 2013-04-16 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 10:1 2013-04-16 0
0,00
1,00 0,00 1 962 940
1 962 940,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-07-31
seria E - subskrypcja prywatna emisja nie doszła do skutku 2013-04-16 43 200 000
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - Quadro Investment SA emisja nie doszła do skutku 2013-04-16 58 800 000
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


renumeracja akcji: seria A, B, C 2013-06-29 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D1 - subskrypcja prywatna konwalidacja kapitału 2013-11-23 48 000 000
0,00
0,20 0,00 49 962 940
9 992 588,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-12-20
zmiana firmy z M Development SA na M Food SA 2014-06-27 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-10-30
seria E1 - subskrypcja prywatna 2014-11-18 5 000 000
3 000 000,00
0,20 0,60 52 263 490
10 452 698,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-04-24
scalenie akcji 10:1 2016-07-08 0
0,00
2,00 0,00 5 226 349
10 452 698,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-09-09
seria G - subskrypcja publiczna 2017-05-15 3 000 000
0,00
2,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja prywatna 2017-05-16 1 300 000
14 300 000,00
2,00 11,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2016-12-06 Split 10:1
2013-09-05 Split 10:1

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Gądek Jerzy Prezes Zarządu 2015-07-30 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Rychta Piotr Przewodniczący RN 2013-11-23 -
Ostruszka Monika Wiceprzewodniczący RN 2015-07-30 -
Pajor Łukasz Członek RN 2015-07-30 -
Redeł Sylwester Członek RN 2016-12-13 -
Wiktorko Paweł Członek RN 2018-02-06 -