pb.pl
5,0500 zł
1,00% 0,0500 zł
Makarony Polskie SA (MAK)

Wyniki finansowe - MAKARONPL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 41 868 40 209 39 887 40 454
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 812 3 258 1 809 2 263
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 509 2 983 1 406 1 835
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 215 2 454 1 041 1 480
Amortyzacja (tys. zł) 1 405 1 478 1 638 1 729
EBITDA (tys. zł) 3 217 4 736 3 447 3 992
Aktywa (tys. zł) 145 791 160 007 162 323 164 311
Kapitał własny (tys. zł)* 78 829 81 283 79 680 81 160
Liczba akcji (tys. szt.) 9 250,071 9 250,071 9 250,071 9 250,071
Zysk na akcję (zł) 0,131 0,265 0,113 0,160
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,522 8,787 8,614 8,774
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej