pb.pl
4,5400 zł
-4,62% -0,2200 zł
Makarony Polskie SA (MAK)

Wyniki finansowe - MAKARONPL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 36 137 41 868 40 209 39 887
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 004 1 792 3 258 1 809
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 805 1 489 2 983 1 406
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 440 1 196 2 454 1 041
Amortyzacja (tys. zł) 1 427 1 424 1 478 1 638
EBITDA (tys. zł) 3 431 3 216 4 736 3 447
Aktywa (tys. zł) 137 767 145 791 160 007 162 323
Kapitał własny (tys. zł)* 78 348 78 829 81 283 79 680
Liczba akcji (tys. szt.) 9 250,071 9 250,071 9 250,071 9 250,071
Zysk na akcję (zł) 0,156 0,129 0,265 0,113
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,470 8,522 8,787 8,614
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej